Herman Beens

notaris

Notaris Herman Beens is in 1992 benoemd tot notaris. Herman houdt zich bezig met de algemene notariële adviespraktijk met de nadruk op de advisering van de ondernemer. Daarbij valt te denken aan advisering over eigendom en zeggenschap binnen familiebedrijven, DGA advisering, bedrijfsopvolging en estate planning. Daarnaast begeleidt Herman op notarieel gebied ondernemers, die inmiddels hun bedrijf verkocht hebben. Binnen zijn vastgoedpraktijk hebben complexe onroerendgoedvraagstukken zijn speciale aandacht.
Veel ondernemers binnen en buiten Amersfoort gebruiken de jarenlange kennis en kunde van Herman als klankbord en advies.

Lidmaatschap en nevenactiviteiten
• Directie VBC notarissen over de periode 1992 – 2016.
• Lid van de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten.
• Plaatsvervangend lid van de Kamer voor het Notariaat Arnhem/Leeuwarden (2004-2017)
• Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Oost-Brabant
• Bestuursfuncties bij onder andere de Stichting Vrienden van de St. Joriskerk te Amersfoort, Stichting Open Oog en Stichting Dias Latinos.

Joline  Kronenburg-de Jonge

kandidaat-notaris – partner

Joline Kronenburg is sinds 1994 werkzaam in het notariaat en heeft zich gespecialiseerd in het familierecht. Binnen het familierecht spelen financiële, fiscale, emotionele en juridische aspecten een rol. Joline kan door haar jarenlange ervaring deze aspecten van elkaar scheiden maar ook combineren om zo tot een optimaal advies te komen.
Binnen haar werkgebied vallen testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, schenkingen, estate planning, verdelingen na echtscheiding, verklaringen van erfrecht, de algehele afwikkeling van nalatenschappen en levenstestamenten. Joline heeft de postacademische Grotius-specialisatie estate planning afgerond.

Lidmaatschap en nevenactiviteiten
• Bestuurslid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Deze vereniging waakt over de kennis en kwaliteit van haar leden door middel van scholing.
• Commissielid levenstestament en commissielid familiestatuut van de EPN.

Ilse Faass-Strooij

kandidaat-notaris – partner

Ilse Faass-Strooij is vanaf 1994 werkzaam in het notariaat en zij heeft op zowel kleinere als grotere notariskantoren ervaring opgedaan in het ondernemingsrecht.
Vanaf 1 januari 2017 is Ilse werkzaam bij Beens notariaat waar zij zich bezig houdt met de ondernemingsrechtpraktijk.
Oprichtingen, statutenwijzigingen, overdrachten, fusies, splitsingen van zowel ondernemingen als non-profit instellingen (stichtingen en verenigingen) behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden.
Ilse is ook goed ingevoerd in de problematiek van fondsen voor gemene rekening (FGR), bedrijfsopvolgingstrajecten (BOR) en NSW-landgoederen.
In haar dagelijks werk communiceert zij makkelijk en met plezier met cliënten en adviseurs om samen de soms complexe situaties te vertalen naar heldere en begrijpelijke adviezen.

Lidmaatschap en nevenactiviteiten:
Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is Ilse bestuurslid van Stichting Kidsfestival Amersfoort en van Stichting Vrienden van Pieters en Bloklands Gasthuis.
Daarnaast is zij bestuurslid van Stichting Financials Eemland en lid van Netwerk Ondernemende Vrouwen Amersfoort (NOVA).

Mirette Aler-Ludert

notarisklerk

Mirette Aler-Ludert is sinds 1 januari 1990 werkzaam binnen het notariaat en werkt sinds 1 oktober 2016 bij Beens notariaat.
Mirette werkte eerder bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, VBC notarissen te Amersfoort en heeft ook lange tijd voor zichzelf, binnen het notariaat, gewerkt.
Mirette is altijd werkzaam geweest binnen de vastgoedpraktijk bij zowel nieuwbouwprojecten als bijzonder registergoed.
Met name het maken van akten van splitsing in appartementsrechten en wijzigingsakten van splitsing behoren tot haar specialisatie.
Tijdens haar jaren bij VBC notarissen was zij notarisklerk binnen de praktijk van Herman Beens. Tot voor enkele jaren gaf Mirette ook regelmatig cursus op vastgoed-gebied aan de makelaardij en niet-juristen binnen het notariaat.

Liesbeth Veth

secretaresse

Liesbeth Veth is vanaf 1 december 2016 werkzaam bij Beens notariaat. Na eerder werkzaam te zijn geweest bij een groter notariskantoor, ARAG, Vereniging Eigen Huis en een groot advocatenkantoor heeft Liesbeth weer voor het notariaat gekozen.  Liesbeth werkt samen met Ilse Faass-Strooij in de ondernemingsrechtpraktijk.

Lucia Hoving-Huijgen

notarisklerk

Lucia Hoving werkt vanaf 1 oktober 2016 een aantal dagdelen per week bij Beens notariaat. Lucia heeft besloten om, na een aantal jaar uit het notariaat te zijn geweest, weer aan de slag te gaan in het notariaat. Lucia heeft jarenlange ervaring in de algemene notariële praktijk, zij is notarisklerk en ondersteunt vooral Herman Beens en Joline Kronenburg-de Jonge.

Nathalie Wammes-Cornelissen

register notarisklerk familierecht

Nathalie Wammes is sinds 2005 werkzaam in het notariaat. Zij is register notarisklerk en heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van familierecht. Sinds 1 februari 2018 werkt Nathalie bij Beens notariaat. Ze houdt zich onder andere bezig met het afwikkelen van nalatenschappen en werkt nauw samen met Joline Kronenburg-de Jonge in de familiepraktijk.

Ali Vos-Kamphuis

secretaresse

Ali Vos werkt vanaf 1 oktober 2016 parttime bij Beens notariaat. Ali wil graag betrokken zijn bij de opbouw van Beens notariaat.
Ali heeft veel ervaring in de notariële praktijk en is behulpzaam bij het reilen en zeilen van kantoor.

Renske Rutgers

 secretaresse

Renske Rutgers is vanaf mei 2017 werkzaam bij Beens notariaat. Renske heeft eerder onder andere in de makelaardij gewerkt en notariele ervaring opgedaan bij twee grotere notariskantoren.
Op dit moment houdt Renske zich voornamelijk bezig met de familiepraktijk, dat doet ze samen met Joline Kronenburg- de Jonge.

Logina Hazelaar-van Kampen

 secretaresse

Logina Hazelaar is sinds juni 1998 werkzaam in het notariaat. Logina is altijd werkzaam geweest binnen de vastgoedpraktijk. Zij heeft daarbij veel aspecten van het onroerend goed behandeld, zoals nieuwbouwprojecten en de overdracht van woningen. Sinds juni 2017 werkt Logina bij Beens Notariaat. Zij werkt samen met Herman Beens en Mirette Aler in de registergoed praktijk.

Frans van Ham

Administrateur

Frans van Ham is vanaf 1 april 2018 werkzaam bij Beens Notariaat waar hij vier ochtenden per week werkt. Hier is hij verantwoordelijk voor alle dagelijkse financiële zaken.
Frans is altijd werkzaam geweest op een groot notariskantoor op de financiële administratie. Na een korte tussen periode heeft hij toch weer besloten om binnen het notariaat aan de slag te gaan.

Patricia van  der Veen-Puik

 secretaresse

Patricia van der Veen werkt sinds 2010 in het notariaat in Amersfoort. Sinds maart 2019 is Patricia werkzaam bij Beens Notariaat als secretaresse van Herman Beens in de ondernemingsrechtpraktijk en familiepraktijk.
Daarnaast neemt Patricia met veel plezier het office management op zich. Het leuke aan haar werk vindt zij de afwisseling in het werk, de prettige samenwerking met cliënten en de gezelligheid met collega’s op kantoor.

Liesbeth Renouvin

personeelsadviseur

Liesbeth heeft notarieel recht gestudeerd in Utrecht en daarna een aantal jaren als kandidaat notaris gewerkt. Vervolgens heeft zij onder andere als jurist en allround P&O’er gewerkt.
Liesbeth vindt het heel leuk dat ze nu, na al die jaren, weer werkzaam is als personeelsadviseur in haar oude vakgebied en zij Ilse en Joline daarnaast bijstaat in alle niet-notariele werkzaamheden op kantoor.

Alexandra van den Broek

kandidaat-notaris

Alexandra is afgestudeerd notarieel recht aan de Universiteit van Groningen. Na haar studie is ze eerst in Amsterdam als erfpacht juriste gaan werken en daarna is ze aan de slag gegaan als kandidaat notaris op een groot kantoor gespecialiseerd in vastgoed. Na een tijdje er tussen uit te zijn geweest, is ze nu sinds mei 2019 weer werkzaam als kandidaat notaris. Alexandra werkt met veel plezier in onze vastgoed praktijk.

Cathalijne Mooij

secretaresse

Cathalijne volgt de studie rechtsgeleerdheid in Amsterdam. Sinds juli 2019 is Cathalijne werkzaam bij Beens Notariaat. Zij vindt het leuk om allround alle ondersteunende facetten van het notarisvak onder de knie te krijgen.